HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) SERBEST T3 DEĞERİ

T3 (fT3) HORMONU
sT3 = fT3 = SERBEST (FREE) TRİİYODOTİRONİN

Tiroid hormonları kanda serbest ve proteinlere bağlı olarak iki formda bulunurlar. sT3 serbest olarak bulunan tiroid hormonunu belirtir.

Normal değeri:
sT3 normal değeri yaklaşık 1.8-4.6 pg/ml

sT3 yüksekliği nedenleri:
– Primer hipertiroidizm
– Graves hastalığı
– Multinodüler guatr
– Toksik nodüler guatr
– Postpartum tiroidit
– De Quervain tiroiditi
– Subakut Tiroidit
– Ektopik tiroid dokusu (struma ovari)

sT3 düşüklüğü nedenleri:
– Tiroidektomi ameliyatından sonra
– Kronik otoimmün tiroidit
– İyot yetersizliği
– Radyoaktif iyot tedavisi sonrası
HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) SERBEST T3 DEĞERİ:
Hamilelik ayları ilerledikçe sT4 değerleri genellikle normal aralıkta seyreder. İlk trimesterde artan BHCG hormonu nedeniyle sT3 düzeyinde artış izlenebilir.
Tahlil sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması:
Hamilelerde ve diğer hastalarda tahlil sonuçları ancak muayene ve diğer bulgular ile kombine edilerek değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Bu nedenle tahlil sonuçları ilgili doktora danışılmadan asla değerlendirilmemelidir.

Leave a Reply